Zastupnica u Skupštini TK Lejla Vuković (SBB) u borbi za prava nezaposlenih majki porodilja

Menprom

Vlada TK je na svojoj sjednici u sklopu javne rasprave o Budžetu TK za 2016 godinu prihvatila prijedlog zastupnice SBB-a Lejle Vuković da se u Prijedlogu budžeta TK i prijedlogu Zakona o izvršenju budžeta uvrsti novi ekonomski kod na kojem će biti izdvojena sredstva u iznosu od 300 000 KM koja će služiti za isplatu jednokratnih naknada nezaposlenim majkama porodiljama.

Reha Centar

Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom TK definirana su brojna prava majki porodilja, ali se sredstva u posljednjih nekoliko godina ne uplaćuju iz razloga nedostatka sredstava u budžetu TK.

Evidentno je da je u posljednjih nekoliko godine došlo do značajnog pada nataliteta , prventstveno zbog loše ekonomske situacije. Imajući u vidu da je stanje u budžetu i dalje teško , ipak smatram da je neophodno izdvojiti sredstva , bar za naknade nezaposlenim majkama porodiljama kao jednokratna pomoć u iznosu od 100 KM.

Napominjemo da je Vlada TK prije nekoliko godina donijela Odluku da neće izvršiti isplatu nezaposlenim majkama porodiljama , te da su prema riječima ombudsmena na ovaj način direktno kršili ljudska prava majki porodilja i prava djece.

Vlada TK je u zvaničnu verziju Nacrta budžeta predložila 200.000 KM, koje bi zastupnici u Skupštini TK trebali usvojiti.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara