Zaključeni ugovori o dodjeli sredstava povratnicima

Menprom

Ministrica za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Danijela Simić danas je potpisala ugovore sa 59 korisnika grant sredstava za održiv povratak.  Radi se o donacijama krava, ovaca, motokultivatora, steonih junica, balirke za sijeno, traktorske prikolice, opreme za bravarsku radionicu i foto studio, za koje su povratnici iskazali interes pri apliciranju.

Reha Centar

Planirana sredstva u budžetu TK za ovu godinu, prema riječima ministrice Simić, su 182.000 KM. „Donacije će dobiti 25 korisnika sa područja Tuzlanskog kantona te 34 povratnika na području opština u RS-u koje gravitiraju našem Kantonu. Oni su pri apliciranju naveli za šta su im najneophodnija sredstva. Najveći broj njih je tražio krupnu i sitnu stoku, te mehanizaciju i priključke“, kazala je ovom prilikom ministrica Simić.

Na prethodno raspisani Javni poziv za prikupljanje prijava prijavili su se  povratnici  sa područja Tuzlanskog kantona i opština Bijeljina, Bratunac, Doboj, Lopare, Milići, Modriča, Osmaci, Šekovići, Srebrenica, Ugljevik, Vlasenica, Vukosavlje i Zvornik iz Republike Srpske.

Među njima je i Zijah Serdarević povratnik u Tursunovo Brdo na području općine Teočak  koji pri apliciranju tražio dvije junice. „Na ovoj donaciji sam zahvalan jer kad se živi od poljoprivrede svaka pomoć dobro dođe“, kazao je povratnik Serdarević potpisujući ugovor.

Ugovor o donaciji danas je potpisala i Rajka Milošević iz sela Jasenica na području općine Srebrenik koja živi od socijalne pomoći. „Od kako smo se vratili nikad ništa nismo dobili a sada ćemo dobiti kravu“, nije skrivala zadovoljstvo povratnica Milošević.

Predstavnici resornog minsitarstva danas su potpisali i ugovore za nabavku ogrjeva za raseljene osobe smještene u kolektivnim centrima na području Tuzlanskog kantona.

„Kad su u pitanju raseljene osobe koje su smještene u kolektivnim centrima,  a imamo ih na području 6 općina TK, potpisaćemo i ugovore za troškove ogrjeva sa 260 porodica koje su smještene u kolektivnim ili individualnim smještajima. Također Vlada TK subvencionira i troškove električne energije  raseljenim osobama koje su smještene na području našeg kantona“, rekla je ovom prilikom ministrica Simić ističući da je i u Budžetu za 2016. godinu planiran iznos za pomoć održivom povratku.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara