Zaključci sa 9. vanredne sjednice Vlade TK

Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona  na danas održanoj vanrednoj sjednici  donijela je Zaključak da, nakon razmatranja Informacije o stanju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu, zadužuje Ministarstvo finansija da u nacrtu Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu na Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u okviru podrške primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji planira sredstva na nivou planiranih sredstava u Budžetu TK za 2015. godinu.

Reha Centar

Također je zaduženo Ministarstvo finansija da Ministarstvu obrazovanja, nauke kulture i sporta da na potrošačkom mjestu Univerzitet u Tuzli planira sredstva za isplatu bruto plaća i doprinosa poslodavca za dio koji se finansira iz budžetskih sredstva u visini planiranih sredstva u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2015. godinu uvećanih za procenat minulog rada 0,5 %.

Zaključkom je Ministarstvo finansija zaduženo da svim budžetskim korisnicima planira naknadu za topli obrok u iznosu od 8,00 KM po radnom danu,te da svi budžetski korisnici za sve zaposlene ne planiraju sredstva za isplatu naknada za korištenje godišnjeg odmora (regresa), izuzev za zaposlene kod budžetskih korisnika kojima je naknada za korištenje godišnjeg odmora  utvrđena posebnim zakonom.

Ministarstvo finansija također je zaduženo da u prihodovnoj strani izvrši povećanje prihoda od indirektnih poreza u iznosu od 19.000.000,00 KM.

Vlada TK zaključila je da prihvata pismo Preporuke koje će premijer Tuzlanskog kantona uputiti Državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje Vlade Republike Hrvatske, a u smislu odgovarajuće podrške projektu izgradnje Kulturnog centra sv. Franjo u Gradu Tuzla.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara