Zakazana 8. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona

Rental Travel

Na sjednici Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, održanoj 17.4.2023. godine, zakazana je 8. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

8. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona bit će održana u srijedu, 26.4.2023. godine, sa početkom u 10,00 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli.

Planirano je razmatranje 14 tačaka dnevnog reda:

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju
 2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju
 3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o upotrebi znakovnog jezika u Tuzlanskom kantonu
 4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona za period 2025.-2045.
 5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o prihvatanju prijedloga za kupovinu nekretnina
 6. Razmatranje Informacije o dosadašnjim aktivnostima rekonstrukcije zgrade Vlade Tuzlanskog kantona sa planom predstojećih aktivnosti i donošenje Odluke o davanju ovlaštenja
 7. Razmatranje Izvještaja o razvoju Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
 8. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2022. godine
 9. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
 10. Razmatranje Izvještaja o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini
 11. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići za 2022. godinu
 12. Razmatranje Godišnjeg izvještaj o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za period 2022. godina
 13. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za period 01.01.-31.12.2022. godine
 14. Razmatranje prijedloga Zaključka u vezi zahtjeva za autentično tumačenje člana 27. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 7/17, 10/17, 10/18, 14/18, 8/21, 10/22 i 14/22)

aktuelno.ba

Komentari

Komentara