Zakazana 5. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona-hitnog karaktera

Spread the love
Rental Travel

Na sjednici Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, održanoj 15.2.2023. godine, zakazana je 5. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera.

Reha Centar

5. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona bit će održana u ponedjeljak, 20.2.2023. godine, sa početkom u 10,00 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli.

Planirano je razmatranje sljedećih tačaka dnevnog reda:

  1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
  2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
  3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona
  4. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2023. godinu

Služba Skupštine Tuzlanskog kantona

aktuelno.ba

 

 

 

Komentari

Komentara