Zajedničkim projektima do EU fondova

Rental Travel

Mogućnosti saradnje, zajedničkog pripremanja i realizacije projekata iz oblasti zaštite od poplava bile su tema današnjeg sastanka delegacije Vlade Tuzlanskog kantona sa predstavnicima mađarske ambasade u BiH i mađarskih kompanija koje se bave ovom djelatnošću.

Reha Centar

Kako je istakao ekonoski savjetnik u Ambasadi Mađarske u Sarajevu Peter Hetei, njegova zemlja je zainteresirana za jačanje odnosa i poslovnih veza sa Bosnom i Hercegovinom, a realizacija zajedničkih projekata, osim što doprinosi jačanju tih odnosa, u znatnoj mjeri povećava izglede da takvi projekti budu prihvaćeni i finansirani iz sredstava Evropske unije.

Mađarska delegacija ovom prilikom je prezentirala svoje dosadašnje aktivnosti, te ukratko predstavila potencijalne projekte koji bi mogli biti tema dalje saradnje.

Premijer Kantona Bego Gutić, zahvalio se na iskazanom interesovanju i akcentirao problem izlijevanja rijeke Spreče i plavljenja zemljišta koje se nalazi u blizini korita ove rijeke.

„S tim u vezi uređenje korita, i izgradnja vodozaštitnih nasipa bili bi prioritetni projekti koje bi kandidovala Vlada TK“ istakao je premijer Gutić i dodao da se radi o višestrukom značaju ovih projekata, obzirom da se rješavaju problemi s kojim se susreću oba entiteta i više općina u Tuzlanskom kantonu.

Obzirom na spremnost obje strane za buduću saradnju, dogovoreno je da se u narednom periodu upriliči sastanak stručnog karaktera, kojem bi prisustvovali predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save, Javne ustanove „Vode Srpske“, Kantonalne uprave civilne zaštite i resorno nadležnih ministarstava u Vladi TK.

U ime Vlade Tuzlanskog kantona sastanku su osim premijera Gutića prisustvovali ministar finansija Jakub Suljkanović, ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Hasan Fehratović, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Zdenko Tadić i stručni savjetnik za međunarodnu saradnju u Uredu premijera TK Senad Ovčina, dok su mađarsku delegaciju činili generalni direktor Geogold Karpatia Istvan Bagi, predstavnik KRF-KRUC Istraživačkog centra Geza Molnar, ekonoski savjetnik u Ambasadi Mađarske u Sarajevu Peter Hetei i koordinator Selver Numanović.

 aktuelno.ba

Komentari

Komentara