Zahtjev GIPS-u DD Tuzla za hitno stavi van snage nezakonitu odluku o povećanju cijena javnog prevoza

Menprom

Predsjednik Komisije za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Tuzla Mirnes Ajanović je povodom nezakonitog povećanja cijena javnog gradskog prevoza i implementacije novog cjenovnika gradskih mjesečnih i polumjesečnih karata Gradskog i prigradskog saobraćaja DD Tuzla, uputio zahtjev Gradskom i prigradskom saobraćaju DD Tuzla za hitno stavi van snage nezakonitu odluku o povećanju cijena javnog prevoza i novi cjenovnik gradskih mjesečnih i polumjesečnih karata za određene kategorije punika, čija je implementacija počela 25. jula 2015. godine, u protivnom,

Reha Centar

Komisija za ljudska prava i slobode će zatražiti od svih nadležnih organa, kao i od organa koji vrše inspekcijski nadzor nad radom ovog Društva, hitno poduzimanje zakonskih mjera u cilju ukidanja nezakonite odluke o povećanju cijena javnog prevoza kao i cilju zaštite građana Grada Tuzla od svakog nezakonitog i samovlasnog postupanja.

Komisija za ljudska prava i slobode smatra da je ovo povećanje cijena javnog prevoza putnika na području Grada Tuzla nezakonito jer je Gradski i prigradski saobraćaj DD Tuzla prekršio odredbe Zakona o komunalnim djelatnostima („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 11/05) kojima je propisano da se javni prevoz putnika smatra komunalnom djelatnošću te da visinu cijene komunalne usluge određuje davalac usluge, uz prethodno pribavljenu saglasnost Gradskog vijeća.

Gradski i prigradski saobraćaj  DD Tuzla je povećao cijenu svojih usluga a da prethodno nije dobio, niti je tražio saglasnost Gradskog vijeća Tuzla za ovo povećanje.

Komisija za ljudska prava i slobode smatra da je Gradski i prigradski saobraćaj DD Tuzla prekršio prava građana na zakonit javni prevoz jer ovakvo neosnovano i nezakonito postupanje te drastično povećanje cijena javnog prevoza predstavlja udar na njihov standard, naročito kada se ima u vidu da su povećanjem cijena najviše pogođene najugroženije kategorije stanovništva, penzioneri, radnici, studenti i đaci, koji su ujedno i najbrojniji korisnici usluga.

Muamer Dedić, zamjenik predsjednika Komisije

aktuelno.ba

Komentari

Komentara