Zadovoljni smo sa podrškom koju nam je dao SDP

Rental Travel

Stranka za Bosnu i Hercegovinu izražava zadovoljstvo da je Socijaldemokratska partija BiH, iako sa zakašnjenjem od 13 godina, konačno dala zvaničnu i javnu podršku uređenju Bosne i Hercegovine na principu funkcionalnih ekonomskih regija.

Reha Centar

Još 2002. godine, ustrojstvo naše države na principu decentralizacije i uspostavljanja multietničkih i funkcinalnih ekonomskih regija, bila je platforma Stranke za  Bosnu i Hercegovinu.

Nažalost, moramo konstatovati, da je tadašnja naša vizija ostala bez podrške političkih sudionika uključujući i SDP BiH. Takva politika bila je prvobitno podržana od strane Evropske komisije, pa čak uspostavljena i Sarajevska regionalna razvojna agencija (SERDA), koja je još tada radila regionalne projekte koji su povezivali opštine sa obje strane entitetske linije uključujući Sarajevo, Ilijaš, Vogošću, Pale, Sokolac, Han Pijesak i druge. Nakon što nije bilo šire i odlučnije podrške drugih političkih subjekata iz Bosne i Hercegovine, takva vizija Bosne i Hercegovine nije mogla zaživjeti.

Danas, ipak predstavlja satisfakciju da je SDP prepoznao to kao zdravu ideju te se nadamo da će zajedno s nama raditi na njenom provođenju. Bosanskohercegovačke prirodne geografske regije su se formirale vijekovima, kao funkcionalne i multietničke. One i dalje žive u ljudima i na terenu, jer je logična prirodna saradnja Bihaća i Banje Luke, Bijeljine i Tuzle, Trebinja, Livna i Mostara, Pala i Sarajeva itd. Sve drugo je skupo i dugoročno neodrživo, kako politički tako i prirodno. Zbog toga vjerujemo da će i druge stranke, poput SDP-a BiH, podržati regionalni koncept uređenja Bosne i Hercegovine,  a po principima Evropske unije koja u drugim državama – članicama insistira na regionalnoj organizaciji.

Stranka Za Bosnu i Hercegovinu

aktuelno.ba

Komentari

Komentara

Posted In: