Zabilježeno više prijavljenih obrta nego u prethodnoj godini

Rental Travel

Vlada TK prihvatila je Informaciju o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona za 2014. godinu i pravcima razvoja. Prema Informaciji, preovladavaju obrti registrovani u grupi djelatnosti koja se odnosi na trgovinu na veliko i trgovinu na malo, popravak motornih vozila i motocikala (3.669), djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo)

Reha Centar

(1.800), djelatnosti prerađivačke industrije (1.244), te djelatnosti prijevoza i skladištenja (1.124). Struktura obrta prema grupama djelatnosti u općinama Tuzlanskog kantona prati trend koji je zabilježen za cjelokupni Tuzlanski kanton. Među aktivnim obrtima na području Tuzlanskog kantona najbrojniji su oni registrovani u periodu od 2000-2004. godine (3.572) i 2005-2009. godine (2.476). Od ukupnog broja aktivnih obrta na području TK, najveći broj ima do jednog zaposlenog i to njih 7.747 odnosno 84,5%. Zabilježeno je više prijavljenih obrta nego što je to bio slučaj sa prethodnom godinom. Zabilježene su 522 prijave obrta te 352 trajne i 43 privremene odjave obrta. Na području Kantona postoje programi školovanja za obrtnička zanimanja, ali ipak i dalje

postoji veliki broj zanimanja za koje ne postoji mogućnost školovanja u redovnom sistemu obrazovanja za veliki broj obrtničkih zanimanja. U 2014. godini Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta podržalo je 69 programa sa područja TK u ukupnom iznosu od 793.685,35 KM, od čega 13 obrtnika sa ukupnim odobrenim iznosom podrške od 90.321,40 KM.

Ministarstvo razvoja i poduzetništva TK je okviru Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava iz budžetske stavke „Podrška razvoju Kantona“ za 2014. godinu podržalo 88 programa/projekata u ukupnom iznosu od 419.540,50 KM. Ukupno je podržan 41 obrtnik u iznosu od 158.186,91 KM, što je značajno povećanje broja obrtnika i dodijeljenog iznosa obrtnicima, čemu je u najvećoj mjeri doprinjeo novi Program podrške obrtnicima pod nazivom „Subvencije obrtnicima za nabavku opreme, alata i repromaterijala“, u okviru kojeg je podržano 35 obrtnika sa područja Tuzlanskog kantona.

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara