World Vision: 900 porodica primilo pakete sa osnovnim životnim namirnicama

Menprom

World Vision BiH usmjerava sredstva za odgovor na krizu izazvanu globalnom pandemijom COVID-19.

Reha Centar

Usljed krize i promjena koje su izazvane globalnim proglašenjem pandemije COVID-19, situacija je dodatno otežana porodicama koje nemaju mogućnost obezbijediti osnovne životne potrepštine, te je World Vision BiH dio svojih redovnih sredstava usmjerio za nabavku prehrambenih proizvoda i sredstava za zaštitu i higijenu.

World Vision BiH je za 600 porodica sa djecom koja su uključena u program podrške i osnaživanja zajednica u protekloj sedmici omogućio nabavku i distribuirao pakete sa osnovnim životnim namirnicama i higijensko-zaštitnim sredstvima. Podržane su porodice na općinama — Banovići, Breza, Doboj, Doboj Istok, Goražde, Hadžići, Ilijaš, Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža, Kalesija, Lukavac, Pale, Petrovo, Prača, Sapna, Vareš i Zvornik. Pored toga u proteklom periodu, a u partnerstvu sa organizacijom Kali Sara – RIC, smo obezbjedili osnovne prehrambene namirnice, zaštitna sredstva i sredstva za higijenu za 300 romskih porodica širom BiH.

Porodicama je omogućeno preuzimanje namirnica i osnovnih životnih namirnica u lokalnim trgovinama, dok su za one koji nisu u mogućnosti prevesti se do mjesta preuzimanja, World Vision BiH uposlenici i volonteri izvršili distribuciju.

U saradnji sa općinskim institucijama, centrima za socijalni rad, školama i drugim partnerskim organizacijama na terenu, World Vision BiH procjenjuje situaciju u kojoj se usljed krize nalaze ranjive porodice i predviđa siromašenje sve većeg broja porodica usljed gubitka posla i nemogućnosti pronalaženja prilika za dnevnu zaradu. Zbog sve većeg broja zahtjeva za pomoć, WV BiH poziva građane, koji su mogućnosti, da doprinesu našem sveobuhvatnom odgovoru na krizu izazvanu proglašenjem globalne pandemije COVID-19.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara