Vlada TK zatražila budžetski nadzor u poslovanju Univerziteta u Tuzli

Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona zadužila je Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona da, putem budžetske inspekcije, izvrši budžetski nadzor nad izmirenjem novčanih obaveza kandidata u postupku sticanja naučnog stepena doktora nauka (po starom sistemu) koji su doktorirali kao i kandidata koji su u postupku sticanja naučnog stepena doktora nauka na Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli, za period 1.1.2013. do 31.3.2016. godine.

Reha Centar

Zaključeno je da su nadležni organi i pojedinci u Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli, neovisno od budžetskog nadzora, dužni informisati nadležne organe ukoliko imaju odgovarajuća saznanja i informacije da u poslovanju Univerziteta postoje propusti i protivpravne radnje koje imaju obilježja krivičnog djela.

Zaključkom se traži od Javne ustanove Univerzitet u Tuzli da Vladi Tuzlanskog kantona dostavi sve  izvještaje o izvršenim internim kontrolama poslovanja Univerziteta u Tuzli koje su izvršili u toku 2015. i 2016. godine.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara