Vlada TK utvrdila nacrt Budžeta za 2015. godinu

Spread the love
Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona nakon razmatranja radne verzije Budžeta TK za 2015. godinu donijela je Zaključak kojim zadužuje Ministarstvo finansija da u nacrtu Budžeta za 2015. godinu na poziciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u okviru podrške primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, planira sredstva na nivou izvršenja rashoda i izdataka ovog potrošačkog mjesta u 2014. godini.

Reha Centar

Također je zaduženo Ministarstvo finansija da Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta, na potrošačkom mjestu Univerzitet u Tuzli, planira sredstva za isplatu bruto plaća i doprinosa poslodavca na teret vlastitih prihoda u iznosu većem za 1.002.436.00 KM u odnosu nu predloženi budžetski zahtjev Univerziteta u Tuzli, a na teret izdataka za materijal i usluge u iznosu 497.000,00 KM (vlastiti prihodi) i kapitalnih izdataka u iznosu 505.436,00 KM, također vlastiti prihodi.

Ministarstvo finansija je zaduženo i da Ministarstvu pravosuđa i uprave, na potrošačkom mjestu Kantonalno tužilaštvo planira nedostajuća sredstva za dovršetak Projekta IPA Europske Unije odobravana kao direktna budžetska podrška tužilaštvima za efikasnije procesuiranje predmeta ratnih zločina, a koja su privremeno obustavljena zbog neusvajanja Strategije za reformu sektora pravde u BiH. Zadužuje se Ministarstvo pravosuđa i uprave i Kantonalno tužilaštvo da nakon dobivanja ostatka sredstava po navedenom projektu ista stave na raspolaganje Budžetu Tuzlanskog kantona u iznosu koji je angažovan iz Budžeta Tuzlanskog kantona za navedene namjene.

Vlada TK također je zaključila da dostavljenu radnu verziju Ministarstva finansija utvrđuje kao nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu.

Vlada je konstatovala da je u radnoj verziji Budžeta TK za 2015. godinu, izvršeno umanjenje bruto plaća i naknada zaposlenih u visini cca 15.000.000,00 KM, te kako predhodno nije izvršeno pregovaranje sa predstavnicima sindikata zaposlenih kod budžetskih korisnika, Vlada TK zadužuje Ministarstvo finansija da izvrši povećanje prihoda od indirektnih poreza u iznosu nedostajućih  sredstava kojim bi se bruto plaće i naknade zadržale na nivou izvršenja Budžeta TK za 2014. godinu i obavljenih pregovora sa predstavnicima ministarstava, kako za ministarstva, tako i za budžetske korisnike u njihovoj nadležnosti.

Vlada je također zadužila Ministartstvo finansija da nakon povećanja prihoda pribavi mišljenje Federalnog ministarstva finansija nakon čega će nacrt Budžeta TK za 2015. dostaviti na razmatranje i uvrđivanje Vladi TK.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara