Vlada TK: Usvojena informacija o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja

Spread the love
Menprom

Vlada je danas usvojila i Informaciju o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2017/2018. godini. Kako se navodi u Informaciji, u školskoj/pedagoškoj 2017/2018. godini na području Tuzlanskog kantona radilo je 138 ustanova za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i to: 9 javnih i 7 privatnih predškolskih ustanova, 88 javnih i 1 privatna osnovna škola i 32 javne i 1 privatna srednja škola, koje pohađa ukupno 58.712 djece/učenika. U pedagoškoj 2017/2018. godini došlo do povećanja obuhvata djece predškolskim odgojem i obrazovanjem u odnosu na prethodnu pedagošku godinu, i to za 656 polaznika. Istovremeno podaci pokazuju da se konstantno iz godine u godinu smanjuje broj učenika koji pohađaju osnovno obrazovanje. Broj učenika u školskoj 2017/2018. godini manji je za 382 učenika u odnosu na prethodnu školsku godinu. Također, podaci za srednje obrazovanje i odgoj pokazuju da je školskoj 2017/2018. godini došlo do povećanja broja učenika koji pohađaju srednje obrazovanje u odnosu na prethodnu školsku godinu i to za 324 učenika.

Reha Centar

Obuhvat djece predškolskim odgojem i obrazovanjem, djece od 6 mjeseci do 6 godina života, (bez obaveznog programa) na području Tuzlanskog kantona je cca 16,50 %. Ovako mali obuhvat djece predškolskim odgojem i obrazovanjem zahtijeva da se više radi na razvoju svijesti i promovisanju značaja predškolskog odgoja i obrazovanja za razvoj mlade ličnosti, ali i proširivanju kapaciteta u pojedinim predškolskim ustanovama. U općinama Čelić, Kalesija, Sapna i Teočak nema javnih predškolskih ustanova. Realizacija Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja pred polazak u osnovnu školu u ovim općinama realiziran je u Centrima za rani rast i razvoj, a Program su realizirali odgajatelji koje su finansirale lokalne zajednice. Obaveznim programom predškolskog odgoja i obrazovanja pred polazak u osnovnu školu obuhvaćeno je 503 djece u ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje preko Cjelovitog programa, 3.079 djece Obaveznim programom predškolskog odgoja i obrazovanja pred polazak u osnovnu školu u javnim predškolskim ustanovama, koje su program realizirale u osnovnim školama, te 484 djece u općinama u kojima nema predškolskih ustanova u kojima se Obavezni program realizirao u Centrima za rani rast i razvoj. Dakle, ukupno na Kantonu u pedagoškoj 2017/2018. godini Obaveznim programom predškolskog odgoja i obrazovanja pred polazak u osnovnu školu obuhvaćeno je 4.066 djece ili preko 94 %. U predškolskim ustanovama u pedagoškoj 2017/2018. godini bilo je ulaganja u iznosu od 392.351,90 KM, tako da se može konstatovati da su popravljeni uslovi rada, ali i dalje postoji potreba za ulaganjima. Na osnovu podataka može se konstatovati da su predškolske ustanove sredstva obezbjedile iz nekoliko različitih izvora i to: vlastita sredstva, Vlada Tuzlanskog kantona, osnivač, Turska vojna misija, donacije donatora i roditelja.

Kada je u pitanju osnovno obrazovanje, može se konstatovati da je školska 2017/2018. godina realizirana uspješno. U odnosu na prethodnu školsku godinu kada je osnovno obrazovanje pohađalo 39.555 učenika i ove školske godine nastavljen je trend smanjenja broja učenika koji pohađaju osnovni odgoj i obrazovanje, tako da je u odnosu na prethodnu školsku godinu broj učenika manji za 382. Smanjenje broja učenika u osnovnim školama u vezi je sa smanjenjem stope prirodnog priraštaja i sve učestalije emigracije stanovništva. U ovoj školskoj godini na području Tuzlanskog kantona osnovno obrazovanje realiziralo se u 89 centralnih škola i 124 područnih škola što je ukupno 213 objekata u kojima se realizira osnovno obrazovanje. U redovnim osnovnim školama na nivou kantona u školskoj 2017/18. godini prosječan broj učenika u odjeljenju je 21,33 učenika. Anlizirajući podatke o broju odjeljenja u školama, može se zaključiti da je 29 osnovnih škola imalo broj odjeljenja ispod minimalnog broja po Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje, a samo 9 osnovnih škola imalo je broj odjeljenja iznad maksimalnog broja. Posmatrajući upis učenika u osnovne škole, Najveći obuhvat upisanih učenika u prve razrede redovnih osnovnih škola zabilježen je u gradu Tuzla 1.035 učenika ili 24,30%, a zatim slijede: općina Živinice 606 učenika ili 14,22%, Gračanica 529 učenika ili 12,42%, Gradačac 398 učenika ili 9,34%, Srebrenik 384 učenika ili 9,01%, Lukavac 359 učenika ili 8,42%, Kalesija 339 učenika ili 7,95%, Banovići 206 učenika ili 4,83%, Kladanj 96 učenika ili 2,25%, Doboj Istok 94 učenika ili 2,2%, Sapna 91 učenik ili 2,13% Čelić 80 učenika ili 1,87%, i Teočak 42 učenika ili 0,98%. U odnosu na prošlogodišnji upis učenika u prve razrede, ovogodišnji upis učenika smanjen je za 232 učenika ili 5,44%. Ministarstvo je za školsku 2017/2018. godinu izvršilo postupak nabavke i dodjele udžbenika za 4.200 učenika prvog razreda osnovne škole. Za ovu namjenu Vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je 90.000,00 KM, a Federalna Vlada preko Federalnog Ministarstva obrazovanja i nauke 106.000.00 KM za nabavku udžbenika za učenike prvog razreda, prvenstveno u stanju socijalne potrebe. Na kraju školske godine eksterna matura je realizirana u 86 osnovnih škola. Za eksternu maturu prijavljeno je ukupno 4.151 učenika. Za polaganje Eksterne mature prijavio se i 51 učenik izvan našeg kantona, koji planiraju upisati neku od srednjih škola sa područja našeg kantona. Na osnovu evidencije o broju učenika koji putuju od kuće do najbliže škole pravo prema Kriterijima za sufinansiranje prijevoza u školskoj 2017/2018. godini ostvarilo je 4.320 učenika u linijskom i vanlinijskom prijevozu. Za prijevoz učenika osnovnih škola iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu izdvojena su sredstva u iznosu od 940.165,00 KM. U toku 2017/2018. godine rađeno je i na poboljšanju uslova rada u osnovnim školama tako da je u 2017/2018 godini za te namjene uloženo ukupno 5.218.998,36 KM. Sredstva su obezbijeđena iz nekoliko različitih izvora, s tim da su značajnija sredstva obezbijeđena iz Budžeta TK. Zahvaljujući ovim investicijama, stanje školskih objekata osnovnih škola u odnosu na prethodnu školsku godinu znatno se promijenilo, ali treba nastaviti i dalje kontinuirano u skladu sa mogućnostima ulagati u adaptacije i rekonstrukcije školskih objekata.

Kada je u pitanju srednje obrazovanje, na području našeg kantona radile su 32 srednje škole, kao javne ustanove. Prema strukturi srednjih škola imamo 6 gimnazija, 1 umjetničku školu, 1 vjersku školu, 1 tehničku školu, 1 mješovitu u čijem sastavu je gimnazija i tehnička škola, 5 mješovitih u čijem sastavu su gimnazija, tehničke i stručne škole i 17 mješovitih u čijem sastavu su tehničke, stručne i umjetničke škole. U ovim školama, u školskoj 2017/2018. godini, nastavu je pohađalo 15.923 učenika raspoređenih u 709 odjeljenje, što je za 369 učenika više nego prethodne školske godine. U srednjim školama prosječan broj učenika u odjeljenju je 22,46, što je ispod optimalnog broja prema Pedagoškim standardima (28), ali je u odnosu na prošlu školsku godinu viši za 0,27 učenika u odjeljenju. Planom upisa učenika bio je predviđen upis 5.987 učenika. Ovakav Plan upisa učenika predvidio je 1.709 mjesta više u srednjim školama u odnosu na broj učenika koji završavaju osnovne škole, čime je omogućeno svim učenicima, koji završavaju osnovno obrazovanje, da nastave obrazovanje u nekoj od srednjih škola Tuzlanskog kantona, u skladu sa postignutim uspjehom u osnovnoj školi, ličnim interesima i sposobnostima, kao i mogućnostima škola. U školskoj 2017/2018. godini eksterna matura je organizirana za 447 maturanata što je u odnosu na prethodnu školsku godinu manje za 173 maturanata. Ove godine realiziran je i pilot projekat eksterne provjere znanja za učenike tehničkih škola. Eksternom testiranju je pristupilo 1.926 učenika završnih razreda srednjih tehničkih škola. Većina srednjih škola su u školskoj 2017/2018. godini ostvarile ulaganja u rekonstrukcije krova, mokrih čvorova, centralnog grijanja, podova zamjenu stolarije, nabavku namještaja, učila i opreme, knjiga za lektiru i drugih potreba u iznosu od 923.564,85 KM, ali da i dalje postoji potreba za ulaganjima i to prvenstveno za rekonstrukcije, nabavku učila, opreme za kabinete, laboratorije i radionice, kao i namještaja. Sredstva su obezbijeđena iz nekoliko različitih izvora, s tim da su najznačajnija ulaganja obezbijeđena iz vlastitih sredstava koje srednje škole prvenstveno obezbjeđuju obrazovanjem odraslih, zatim od Vlade TK, realizacije projekta INTERREG IPA, donacija raznih donatora, Vlade Federacije i drugih izvora.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara