Vlada TK: U 2016. godini 12.608.001 KM kapitalnih investicija u zdravstvu

Spread the love
Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Obračun sredstava u zdravstvu na području Tuzlanskog kantona za 2016. godinu. Ovaj dokument sadrži podatke o sredstvima ostvarenim i utrošenim u obaveznom zdravstvenom osiguranju, te sredstvima ostvarenim izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja u zdravstvenim ustanovama javnog i privatnog sektora sa uporednim pokazateljima za tekuću i prethodnu godinu.

Reha Centar

Obračun sredstava u zdravstvu za nivo kantona sadrže konsolidovane podatke o ostvarenim i utrošenim sredstvima u kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja i u zdravstvenim ustanovama u javnom i privatnom sektoru. Ukupna sredstva za zdravstvenu zaštitu na području Tuzlanskog kantona u toku 2016. godine iznose 349.608.994 KM, što je za 9,19% više u odnosu na prethodnu godinu.

Na prihode iz obaveznog zdravstvenog osiguranja odnosi 255.368.500 KM ili 73,04%, a na prihode izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja 94.240.494 KM ili 26,96% ukupno ostvarenih sredstava. Ukupno ostvareni prihodi na području Tuzlanskog kantona u 2016. godini po stanovniku iznose 785,59 KM. S druge strane, ukupno utrošena sredstva u zdravstvu za 2016. godinu iznose 328.369.355 KM, što je za 4,87% više u odnosu na prethodnu godinu. Ukupno utrošena sredstva po stanovniku iznose 737,96 KM, od čega je na lijekove utrošeno 212,30 KM, a na bruto plaće i ostala primanja iz radnog odnosa 337,29 KM po stanovniku.

Ono što je veoma bitno za istaknuti jeste i činjenica da su u toku 2016. godine izvršene kapitalne investicije u zdravstvu u iznosu od 12.608.001 KM.

aktuelno.ba / Vlada TK

Komentari

Komentara