Vlada TK: Sastanak sa Ombudsmenom za ljudska prava

Spread the love
Menprom

Saradnja sa institucijom Ombudsmena u Bosni i Hercegovini,  te nivo poštivanja ljudskih prava bile su teme današnjeg sastanka premijera Tuzlanskog kantona Bege Gutića sa Jasminkom Džumhur Ombudsmenom za ljudska prava u BiH i predstavnicima OSCE-a.

Reha Centar

Ovom prilikom posebna pažnja posvećena je poštivanju slobode pristupa informacijama, transparentnosti  u radu organa uprave, osnaživanju pravosudnih institucija, te drugim temama iz oblast ostvarivanja ljudskih prava i sloboda.

Premijer Gutić je tokom razgovora izrazio razumijevanje za svaku od kandidiranih tema, te istaknuo da Vlada Tuzlanskog kantona mnogo pažnje posvećuje transparentnosti u svom radu.

„Sve odluke koje Vlada donosi su javno obrazložene i u svojoj originalnoj formi javno dostupne svim građanima putem naše web stranice. Također, svi sastanci na kojima se razgovara o temama od javnog interesa su medijski praćeni i javno prezentirani“, rekao je premijer Gutić i dodao da upravo proaktivno objavljivanje svih vladinih dokumenata smanjuje potrebu za podnošenje posebnih zahtjeva za pristup informacijama.

„Kada je u pitanju osnaživanje rada sudova, Vlada je svjesna poteškoća s kojim se u svom radu susreće Općinski sud u Lukavcu, te su već poduzete i konkretne aktivnosti na osnaživanju kapaciteta ove pravosudne institucije“, obrazložila je ministrica pravosuđa i uprave Ivana Kulić.

Tokom današnjeg sastanka bilo je govora i o zdravstvenoj zaštiti djece koja ne pohađaju školu.

U vezi s tim premijer je Ombudsmena i predstavnike OSCE-a upoznao da se upravo danas, tokom priprema Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK, razgovaralo na tu temu i da su za tu namjenu obezbijeđena sredstva, ali da ovo pitanje ipak zahtijeva jedno mnogo sistematičnije rješenje.

„Osnovno obrazovanje je obavezna kategorija. Svjesni smo i radimo sve od sebe da malom broju djece koja ne pohađaju osnovno obrazovanje osiguramo zdravstvenu zaštitu, ali ono što se mora problematizirati je i odnos roditelja ili staratelja koji zanemaruju svoju zakonsku obavezu i dopuštaju da djeca ne pohađaju obrazovne institucije. Upisom djece u škole i poštivanjem tog zakona automatski bi se riješilo i pitanje zdravstvene zaštite te djece“ rekao je premijer Gutić.

Kako je istakla ombudsmen Džumhur, Ured ombudsmena će u narednom periodu pripremiti sažetak specifičnih predmeta i izvještaj o stanju ljudskih prava na području Tuzlanskog kantona.

Ovaj dokument bit će razmatran sigurno na jednoj od sjednica Vlade, te će poslužiti kao osnova za otklanjanje eventualnih nedostataka u narednom periodu, zaključio je premijer Gutić.

Na kraju sastanka svi učesnici su pohvalili dosadašnju saradnju ovih institucija, te istaknuli očekivanje da se saradnja u narednom periodu i dodatno unaprijedi.

aktuelno.ba / Odjeljenje za informisanje Vlade TK

Komentari

Komentara