Vlada TK: Realizovana polovina aktivnosti iz Reformske agende

Spread the love
Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Izvještaj o napretku po pitanju realizacije reformske agende za BiH za izvještajni period april-jun 2017. godine. U drugom kvartalu 2017. godine ostvaren je pomak u realizaciji značajnog broja aktivnosti, pri čemu je završeno 8 aktivnosti. Od ukupnog broja aktivnosti iz Akcionog plana (71), do sada je Vlada Tuzlanskog kantona radila na realizaciji 63 aktivnosti, što čini oko 89% od ukupno planiranih.

Reha Centar

Posmatrajući ostale nivoe vlasti u BiH, na nivou institucija Bosne i Hercegovine realizovano je 18 mjera što predstavlja 53% od ukupno planirane 34 mjere, dok se 7 mjera prati kontinuirano. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ima usvojene 22 mjere što predstavlja 36% od ukupno planiranih, dok Vlada Republike Srpske ima usvojene 43 mjere što predstavlja 55% od ukupno planiranih 78 mjera.

aktuelno.ba / Vlada TK

Komentari

Komentara