Vlada TK provodi restriktivne mjere ušteda, kontrolišu se čak i karte za prevoz uposlenih

Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim zadužuje kantonalne organe uprave, javne ustanove, zavode i druge kantonalne institucije da sve javne konkurse, odnosno oglase za izbor i imenovanje članova upravnih i nadzornih odbora, direktora i drugih zaposlenika (izuzev oglasa za prijem uposlenika koji provodi Agencija za državnu službu), uporedo sa objavljivanjem u službenim i dnevnim novinama, obavezno objavljuju i na zvaničnoj web stranici Vlade Kantona.

Reha Centar

Također su zadužena ministarstva da obezbijede poštivanje i primjenu zaduženja ovog Zaključka od strane javnih preduzeća, ustanova i drugih kantonalnih institucija iz njihove resorne nadležnosti, u situaciji kada tekst oglasa odnosno konkursa utvrđuje i objavljuje upravni, odnosno nadzorni odbor ili neki drugi nadležni organ.

Vlada donijela je i Zaključak kojim zadužuje sva ministarstva, samostalne uprave, zavodi, agencije, direkcije i uredi pri Vladi Tuzlanskog kantona čiji se rad finansira iz Budžeta Tuzlanskog kantona, da u roku od 15 dana izvrše analizu mjesečnih i ukupnih troškova po osnovu isplaćenih naknada za prevoz zaposlenika u 2015. godini. U tom smislu će navedene institucije, od svakog zaposlenika koji podnese zahtjev za odobravanje troškova prevoza, tražiti da uz zahtjev obezbijedi i odgovarajuću izjavu koju će lično potpisati i predati neposrednom rukovodiocu, odnosno drugom ovlaštenom licu, ili ovjeriti kod nadležnog organa, a kojom zaposlenik pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđuje stvarnu adresu prebivališta, odnosno boravišta na kojoj stalno živi i sa koje dolazi na posao, te dužinu vremena kako živi na toj adresi.

Zaposlenici su dužni svaku promjenu mjesta prebivališta, odnosno boravišta prijaviti nadležnom organu, odnosno instituciji od koje naplaćuje troškove prevoza, uz prilaganje nove izjave i odgovarajućeg evidencionog obrasca

aktuelno.ba

Komentari

Komentara