Vlada TK: Prijem za Društvo psihologa u FBiH

Spread the love
Menprom

Položaj profesije psihologa i afirmacije zvanja psihologa na području našeg kantona bila je tema današnjeg sastanka premijera Tuzlanskog kantona Bege Gutića sa predstavnicima tuzlanske podružnice Društva psihologa u FBiH.

Reha Centar

Kako su istaknuli predstavnici Društva, psiholozi su u našem kantonu suočeni s brojnim izazovima u svakodnevnom profesionalnom angažmanu, te su u vezi s tim pokrenuli brojne aktivnosti kako bi olakšali i unaprijedili svoje djelovanje.

„U vezi sa problematikom psihologije kao struke na području našeg kantona mi smo već upoznali resorna ministarstva zdravstva i obrazovanja. Također, na federalnom nivou u proceduri je i donošenje zakona o psihološkoj djelatnosti, koji bi ovu oblast trebao uskladiti sa evropskim standardima, te će i to donijeti određene novosti sa kojima ćemo se morati suočiti u narednom periodu. Prije svega to se odnosi na usklađivanje trenutnog studija pedagogije i psihologije sa potrebama tržišta rada, a nakon toga i realizaciju specijalizacije iz kliničke psihologije na JZU UKC Tuzla“ rekla je predsjednica podružnice Društva Mitra Mirković.

Premijer Gutić je izrazio razumijevanje za problematiku i izazove koji nas očekuju te istaknuo podršku Vlade Tuzlanskog kantona ostvarivanju ciljeva Društva.

„Mi smo upoznati sa problemom kombinovanog studijskog programa i zvanja psiholog – pedagog. Taj program i to zvanje nam je svojedobno bilo potrebno i dobro rješenje, međutim nefleksibilnost univerzitetskih struktura i nespremnost za prilagođavanje tržištu rada, hiperprodukcijom ovog kadra dovela nas je u situaciju da danas imamo oko 300 diplomiranih psihologa pedagoga na evidenciji Službe za zapošljavanje, a da smo istovremeno veoma deficitarni sa zvanjem psihologa koje je veoma srodno zanimanje. Ova situacija se pravovremenom aktivnošću veoma lako mogla preduprijediti“, rekao je premijer Gutić, ističući da će Vlada podržati već pokrenutu inicijativu osnivanja jednopredmetnog studija, koji će omogućiti i kvalitetnu prekvalifikaciju već postojećeg kadra.

Uz podršku ovoj inicijativi premijer Gutić i ministar zdravstva Bahrudin Hadžiefendić izrazili su spremnost da se prilikom pripreme Mišljenja na nacrt Zakona o psihološkoj djelatnosti konsultiraju i uvaže određene sugestije Društva psihologa u FBiH.

Press Vlade TK – aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara