Vlada TK: Pozitivni efekti kontrole propisivanja lijekova

Spread the love
Menprom

Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić i ministar zdravstva Bahrudin Hadžiefendić razgovarali su danas sa članovima Komisije za kontrolu propisivanja lijekova sa esencijalne liste TK o rezultatima kontrole. Komisija je nakon provjere rada u domovima zdravlja sa područja TK, odnosno dobre propisivačke prakse i poštivanja doktrinarnih pristupa navedenih u Pozitivnoj listi lijekova, dvojici ljekara, kod kojih je utvrđeno prekoračenje u propisivanju lijekova i nepoštivanje utvrđenih doktrina, privremeno oduzela šifru.

Reha Centar

Pohvalivši pozitivne efekte kontrole premijer Gutić je ohrabrio članove Komisije da nastave rad jer je samo kontinuiranim aktivnostima i objektivnim pristupom moguće racionalno voditi računa o potrošnji sredstava, koja na godišnjem nivou iznose 40 miliona KM. Vlada TK, je prema riječima premijera Gutića, do sada uradila puno kako bi obezbijedila funkcionisanje zdravstvenog sistema i procedura.  Velika se sredstva također izdvajaju i za zdravstvenu zaštitu povratnika u Podrinje te za zdravstvenu zaštitu rudara, rečeno je ovom prilikom.

Prema riječima članova Komisije, nepravilan rad registrovan je kod manjeg broja ljekara. Većina zdravstvenih radnika, istaknuto je ovom prilikom, podržala je kontrolu doktrinarnog pristupa koji nije na štetu pacijenata. Zajednički cilj je smanjenje rashoda i unaprjeđenje propisivačke prakse i potrošnje lijekova.

Komisija je formirana nakon što je propisivanje lijekova na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u prvom kvartalu 2017. godine ukazalo na prekoračenje potrošnje.

aktuelno.ba / Vlada TK

 

 

 

Komentari

Komentara