Vlada TK: Podrška lokalnim zajednicama za izradu projekata javno-privatnog partnerstva

Spread the love
Rental Travel

Vlada je danas dala ukupno sedam saglasnosti na odluke ministarstva privrede o odobravanju ukupno 94.000 KM za podršku jedinicama lokalne samouprave u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva. Radi se o sredstvima koja su planirana s ciljem podsticanja i pružanja podrške jedinicama lokalne samouprave s područja Tuzlanskog kantona za pripremu i implementaciju projekata od značaja po modelu javno-privatnog partnerstva, a sredstva su namijenjena za sufinansiranje do maksimalno 50% troškova provođenja aktivnosti na pripremi prijedloga projekata javno – privatnog partnerstva (JPP).

Reha Centar

Za izrade projekata JPP-a Gradu Tuzla je dodijeljeno 10.000,00 KM, Doboj Istoku 20.000,00 KM, Gradačcu, 12.000,00 KM, Kalesiji 20.000,00 KM, Srebreniku, za dva projekta ukupno 22.000,00 KM, te Sapni 10.000,00 KM.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara