Vlada TK participira u dijelu školarine i za studente koji ne posjeduju državljanstvo BiH

Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o participaciji troškova studija za drugi i treći ciklus na fakultetima JU Univerzitet u Tuzli za studente koji ne posjeduju državljanstvo Bosne i Hercegovine. Studenti, strani državljani i osobe bez državljanstva, koji studiraju na fakultetima JU Univerzitet u Tuzli plaćaju školarinu za drugi i treći ciklus studija.

Reha Centar

Studenti drugog ciklusa studija upisani u akademskoj 2015/l6. godini za studijske programe u trajanju od jedne akademske godine plaćaju školarinu u visini od 2.000,00 KM, a studenti studijskih programa u trajanju od dvije akademske godine, plaćaju školarinu u iznosu od 2.000.00 KM po studijskoj godini.

Studenti strani državljani i osobe bez državljanstva utvrđeni iznos školarine plaćaju pri prvom upisu u svaku studijsku godinu i to u dvije rate, prilikom upisa u svaki semestar.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara