Vlada TK otpisala dug UKC-u Tuzla u iznosu od 2.604.815,29 KM.

Rental Travel

Vlada TK donijela je Odluku o prihvatanju teksta Protokola za 2014. godinu između Vlade Tuzlanskog kantona i JZU UKC Tuzla o dospjeću obaveza po osnovu kamata i glavnice u 2014. godini u iznosu 3.210.817,32 KM, odnosno (1.641.664,83Eur-a).

Reha Centar

Također je prihvaćen tekst Sporazuma za 2014. godinu između Vlade Tuzlanskog kantona i JZU UKC Tuzla o otpustu obaveza po osnovu glavnice u 2014. godini u iznosu 2.604.815,29 KM i to po osnovu glavnice sa dospjećem na dan 9.6.2014. godine u iznosu 1.529.226,24 KM  i dio glavnice sa dospjećem na dan 9.12.2014. godine u iznosu 1.075.589,05 KM.

Vlada TK donijela je Odluku o otpustu dijela duga JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla po osnovu dospjeća obaveza za glavnicu u 2014. godini i to sa dospjećem na dan 9.6.2014. godine u iznosu 1.529.226,24 KM i dio glavnice sa dospjećem na dan 9.12.2014. godine u iznosu 1.075.589,05 KM, odnosno ukupno 2.604.815,29 KM.

aktuelno.ba

 

          

Komentari

Komentara