Vlada TK odobrila 100.000 KM za podršku mladima

Spread the love
Rental Travel

Na današnjoj sjednici Vlada je, u skladu sa Konačnom rang listom korisnika sredstava sa pozicije „Podrška mladima“ za 2018. godinu, dala saglasnosti na 31 odluku o odobravanju sredstava po programu subvencioniranja kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih, te 12 odluka o odobravanju sredstava po programu subvencije za nabavku računarske i druge opreme. Dobitnici sredstava za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih su mlade osobe između 18 i 35 godina sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona, dok su sredstva za nabavku računarske i druge opreme koja će doprinijeti boljim rezultatima i uspjesima mladih ljudi u oblasti obrazovanja, nauke, umjetnosti, kulture i sporta na području Tuzlanskog kantona, mladi u dobi između 15 i 30 godina.

Reha Centar

Pod „opremom“ u ovom smislu se podrazumijeva oprema vrijednosti između 1.000,00 i 2.000,00 KM i životnog vijeka dužeg od dvije godine. Sredstva za stambeno zbrinjavanje mladih dodijeljena su u iznosu kamata plaćenih u toku godine, s tim da maksimalan iznos ne može biti veći od 3.000,00 KM.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara