Vlada TK od Službe za zapošljavanje traži da izvrši popunu potrebnog broja uposlenika

Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2015. godinu.

Reha Centar

Vlada je donijela Zaključak u kojem od Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak te Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje TK traži da odustanu od dijela Zaključka UO Službe za zapošljavanje TK da neće vršiti prijem novih zaposlenika u 2015. godini, u odnosu na sadašnje stanje, izuzev zamjene za jednog zaposlenika koji je otišao u penziju i prijema internog revizora i arhivara, što nalaže Zakon, odnosno podzakonski akti.

Vlada TK od Službe za zapošljavanje traži da izvrši popunu potrebnog broja uposlenika na teret sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje, uz prethodno pribavljene saglasnosti resornog ministarstva i Vlade Tuzlanskog kantona.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara