Vlada TK obespravljene radnike šalje na adresu Skupštine

Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona, na vanrednoj sjednici, donijela je zaključak da je razmotrila zahtjeve Sindikata Fabrike obuće „Aida“ d.d. Tuzla od 27.11.2014. godine, pri čemu je imala u vidu da je na sjednici Kolegija Vlade od 26.11.2014. godine po osnovu ranijih zahtjeva Sindikata zauzela stav da će sagledati zakonske i finansijske mogućnosti odobravanja jednokratne socijalne pomoći u visini raspoloživih sredstava, te konstatovala da je zahtjev Sindikata od 27.11.2014. godine izmijenjen u odnosu na ranije zahtjeve i da se istim traži odobravanje jednokratne novčane pomoći u visini koju Vlada odobrava drugim firmama.

Reha Centar

S obzirom da Vlada Tuzlanskog kantona nije odlučivala, niti je u ovom trenutku nadležna da odlučuje o zahtjevima za odobravanje jednokratne novčane pomoći radnicima drugih firmi, zauzela je stav da i zahtjev Sindikata Fabrike obuće „Aida“ d.d. Tuzla od 27.11.2014. godine razmatra u saradnji sa Kolegijem Skupštine Tuzlanskog kantona, zajedno sa zahtjevima Sindikata Solidarnosti.

Vlada je također razmotrila zahtjeve Sindikata Solidarnosti od 26.11.2014. godine, te obzirom da su navedeni zahtjevi naslovljeni na Skupštinu Tuzlanskog kantona, Vlada Tuzlanskog kantona izražava spremnost, da zajedno sa Kolegijem Skupštine Tuzlanskog kantona, sagleda zakonske i finansijske mogućnosti za njihovo rješavanje.

aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara