Vlada TK negira navode FTV-a o “novoj esencijalnoj listi lijekova”

Spread the love
Rental Travel

Ponukani navodima iz jučerašnjeg 2. Dnevnika Federalne televizije želimo javnost upoznati da Vlada Tuzlanskog kantona nije izvršila korekciju esencijalne liste lijekova.

Reha Centar

Vlada Tuzlanskog kantona nije „nezakonito kreirala vlastitu listu lijekova“, kako je rekao urednik Federalne televizije u najavi priloga u 2. Dnevniku FTV-a od 28.08.2014.godine.

Lista lijekova koju je Vlada TK usvojila na sjednici od 12.08.2014. godine usklađena je sa važećim propisima i fedealnom listom lijekova. Na posljednjoj sjednici od 26.08.2014.godine Vlada je pomenutu odluku korigovala i uskladila sa važećim propisima, a radilo se o formalno – pravnim nedostacima u Odluci o usvajanju Liste.

Korekcije se odnose na ispravku štamparske greške u jednom, i brisanje stava „Ukoliko se u postupku utvrđivanja Pozitivne liste lijekova Tuzlanskog kantona sa proizvođačima lijekova u BiH i predstavništvima/zastupništvima za BiH postignu niže cijene od cijena lijekova utvrđenih ovom odlukom, na Pozitivnu l istu lijekova će se uvrstiti lijekovi sa tim nižim postignutim cijenama“ u drugom slučaju.

Ono što želimo istaći jeste da niti jedniog momenta Vlada nije mijenjala Listu, kao spisak lijekova koji se izdaju na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.

Značajno je za istaći i da Vlada i Ministarstvo zdravstva TK niti jednim postupkom nisu išli u pregovaranje sa farmaceutskim kućama niti favorizovali neku od njih, kako se to u prilogu govori, nego su sve farmaceutske kuće, u cilju ostvarivanja ušteda u Budžetu Zavoda zdravstvenog osiguranja, pozvane da se izjasne po kojoj cijeni će dostaviti lijek koji će biti na teretu Zavoda.

Suština ovih aktivnosti Vlade jeste sa se isti lijek kupi po nižoj cijeni i time uštedi oko 2,5 miliona KM.

 

Odjeljenje za informisanje

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara