Vlada TK: Javno – privatno partnerstvo veliki potencijal regiona

Spread the love
Menprom

Realizacija izmjena Zakona o javno – privatnom partnerstvu, koje su urađene u okviru projekat Jačanje institucija vlasti i procesa u BiH (USAID/SGIP) i obim buduće saradnje, bila je tema današnjeg sastanka premijera Tuzlanskog kantona Bege Gutića sa direktorom Projekta Kristrijanom Hauptom (Christian Haupt), zamjenicom direktora Projekta Almedinom Šuvalijom i savjetnicom za javno – privatno partnerstvo Šemsom Alić.

Reha Centar

Kako je danas istaknuto formirana inter-resorna radna grupa, zadužena za izradu nacrta Zakona o javno-privatnom partnerstvu (JPP), aktivno je sarađivala sa predstavnicima USAID-a u izradi nacrta Zakona, kojim je podržana priprema novog zakonskog okvira za javno – privatno partnerstvo, usklađenog sa legislativom EU, kao i pravnim i razvojnim kontekstom u Bosni i Hercegovini.

Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić se zahvalio predstavnicima USAID-a na dosadašnjoj saradnji, te ponovio da Tuzlanski kanton ima „veliki interes za ovu saradnju i uopšte kvalitetan tekst Zakona o javno – privatnom partnerstvu, upravo iz razloga što je naš postojeći Zakon u proteklom periodu pokazao svoje manjkavosti. Javno – privatno partnerstvo je veliki potencijal našeg regiona i u cilju nam je što prije sagledati i otkloniti uočene nedostatke, uskladiti propise sa propisima u Europskoj uniji, te tako otkočiti realizaciju već započetih inicijativa“.

Predstavnici USAID-a su ovom prilikom posebno pohvalili ažurnost rada i kompetentnost članova radne grupe, te istaknuli da su sve predviđene aktivnosti izvršene u planiranim rokovima.

Na kraju sastanka premijer Gutić je rekao da je nacrt Zakona dobra osnova koja će biti razmatrana i u formi nacrta utvrđena na jednoj od narednih sjednica Vlade Tuzlanskog kantona.

„Ovaj dokument je dobra osnova koja će biti dorađena i dodatno precizirana kroz javnu raspravu, tako da možemo očekivati da i Zakon bude konačno donesen do kraja ove godine“ zaključio je premijer Gutić.

aktuelno.ba / Vlada TK

Komentari

Komentara