Vlada TK: Izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona

Spread the love
Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona je danas, radi usaglašavanja teksta sa propisima drugih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, utrvdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. Cilj ovih izmjena i dopuna je harmonizacija propisa u oblasti radno-pravnog statusa, ovlaštenja i odgovornosti policijskih službenika u policijskim organima u Bosni i Hercegovini.

Reha Centar

Ovim izmjenama i dopunama vrši se usklađivanje sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, Zakonom o zaštiti tajnih podataka, Zakonom o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH, Zakonom o radu Federacije BiH, Zakonom o Ministarstvima i drugim organima uprave TK i Zakonom o organizaciji organa uprave u FBiH.

aktuelno.ba / Vlada TK

 

Komentari

Komentara