Vlada TK imeonavala Komisiju čiji je zadatak da donosi rješenja o plaćama i drugim primanjima

Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona na prvoj vanrednoj sjednici donijela je Rješenje o imenovanju Komisije za administrativna pitanja sa predsjednikom Jovanom Stojanovićem i članovima Abdulahom Zukićem, Elvisom Bektićem, Mirelom Đaković i Fahrudinom Skopljakom.

Reha Centar

Riječ je o stalnom radnom tijelu Vlade čiji je zadatak da, između ostalog, donosi rješenja o plaćama i drugim primanjima osoba koja imenuje Vlada Kantona, a nisu državni službenici, te  obavlja poslove koji se odnose na stambena pitanja za potrebe Vlade Kantona i o tim pitanjima priprema odgovarajuća rješenja i druge akte.

aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara