Vlada TK: Finansijski stabilna godina

Spread the love
Rental Travel

Vlada TK usvojila je Periodični izvještaj Budžeta Tuzlanskog kantona za period od 01.01. – 30.06.2018. godine. Posmatrajući ukupno ostvarene prihode i primitke Budžeta TK u prvoj polovini 2018. godine od 166.203.170 KM, u odnosu na izvršene rashode i izdatke u iznosu od 155.155.126 KM evidentno je da je Budžet TK u ovom izvještajnom periodu ostvario suficit u iznosu od 11.048.043 KM. Kategorija finansijskog rezultata iskazuje se u skladu sa zakonskom regulativom na dan 31. 12. fiskalne godine, ali zbog sveobuhvatnog sagledavanja finansijske situacije budžeta i donošenje odluka za naredni period Ministarstvo finansija TK daje presjek stanja budžeta na kraju svakog kvartala tekuće godine.

Reha Centar

Pozitivno finansijsko stanje i suficit dijelom je rezultat povećanja poreskih prihoda ali i kvalitetnog upravljanja budžetskim sredstvima od strane Vlade TK, putem Plana novčanih tokova za I i II kvartal 2018. godine. Prva polovina budžetske godine obilježena je pripremanjem programa korištenja sredstava od strane resornih mnistarstava, koje usvaja Vlada TK, tako da se izvršenje ove grupe rashoda dinamički očekuje u 2. polugodištu ‘18. godine. Sredstva ostvarena po osnovu pozitivnog finansijskog rezultata iz ovog izvještajnog perioda bit će raspoređena za finansiranje donesenih programa korištenja sredstava od strane Vlade TK.

aktuelno.ba / Vlada TK

 

Komentari

Komentara