Vlada TK donijela rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora JZU UKC Tuzla

Rental Travel

U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK je donijela Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca, u sastavu Munevera Bećarević, predsjednik i članovi Esad Karić, Mugdim Bajrić, Zumreta Kušljugić, Elvir Sinanović i Hasib Jahić.
Vlada je također donijela Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Zaštićeni pejzaž “Konjuh” sa predsjednikom Senadom Bećarevićem i članovima Zinaidom Avdibegović i Šemsom Kurtić.

Reha Centar

aktuelno.ba

Komentari

Komentara