Vlada TK donijela Odluku o načinu prijema zaposlenika u radni odnos u javnim službama

Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o načinu prijema zaposlenika u radni odnos u javnim službama. Prijem zaposlenika u javnim ustanovama, javnim preduzećima i drugim javnim službama kao što su vanbudžetski fondovi, specijalizirane organizacije, regulatorna tijela i drugi, čiji je osnivač Tuzlanski kanton obavezno je vršiti putem javnog konkursa odnosno javnog oglasa, na osnovu prethodno utvrđenih uslova i kriterija, objavljenog u jednom dnevnom listu i web stranici Vlade TK kako bi se obezbijedilo pravo gradjana na jednak pristup javnim službama. Javne službe će, prema ovom dokumentu, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke uskladiti svoje opće akte.

Reha Centar

aktuelno.ba

Komentari

Komentara