Vlada TK dala saglasnost o raspisivanju Javnog konkursa za izbor kandidata za školskoe odbore

Rental Travel

Vlada TK donijela je Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog konkursa za nominiranje i izbor kandidata za predsjednika i člana školskog odbora iz reda osnivača i lokalne zajednice u osnovnim školama, gimnazijama i srednjoj umjetničkoj školi, odnosno predsjednika i člana školskog odbora iz reda osnivača, lokalne zajednice i tržišta rada u srednjim tehničkim, stručnim imješovitim školama, kao javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština TK, na mandatni period od četiri godine.

Reha Centar

Vlada TK -aktuelno.ba

Komentari

Komentara