Vlada TK: 418.400,00 KM za finansiranje sportskih projekata

Spread the love
Menprom

Vlada je danas dala saglasnost na odluku Ministarstva kulture, sporta i mladih o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava u okviru Javnog poziva za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija i ostvarivanje javnog interesa Tuzlanskog kantona u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2018. godinu. Ovom odlukom odobrena je isplata ukupno 418.400,00 KM za finansiranje projekata sportskih klubova sa područja našeg kantona. Na javni poziv Ministarstva pristiglo je ukupno 190 aplikacija-prijava sportskih organizacija. Komisija je utvrdila da 133 aplikacije ispunjavaju formalne uslove Javnog poziva, te su iste su uzete u dalju proceduru, a 57 aplikacija su odbačene kao nepotpune ili neblagovremene.

Reha Centar

Od ukupno odobrenog iznosa sredstava za 14 aplikacija u oblasti vrhunskog sporta (pojedinačni sportovi) je odobreno 47.400 KM, za 19 aplikacija kvalitetnog sporta (kolektivni sportovi) 124.700 KM, a za 12 aplikacija kvalitetnog sporta (pojedinačni sportovi) 18.100 KM. Za 14 aplikacija sporta za lica sa invaliditetom je odobreno 64.500 KM. Za 42 aplikacije tjelesne aktivnosti i sportske igre koje okupljaju veliki broj djece i omladine s ciljem pravilnog razvoja i unapređivanja zdravlja odobreno je 81.100 od čega na 4 aplikacije školskog sporta 7.000 KM, a na 38 aplikacija omasovljenja sporta i afirmacija uloge sporta u društvu, posebno kod mladih 74.100 KM. Za jednu aplikaciju u oblasti sportski odgoj i obrazovanje odobreno je 500 KM, za 27 aplikacija organizacije sportskih manifestacija 59.100 KM, a za 4 aplikacije pružanja usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa u oblasti sporta odobrene su 23.000 KM.

aktuelno.ba / foto ilustracija

Komentari

Komentara