Vlada TK: 335.000,00 KM za mjere provođenja zdravstvene zaštite životinja

Spread the love
Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Program mjera zdravstvene zaštite životinja za 2017. godinu.

Reha Centar

Ovim Programom određene su mjere za sprečavanje, otkrivanje, kontrolu i suzbijanje zaraznih i parazitarnih oboljenja kod životinja na području Tuzlanskog kantona i način finansiranja u 2017. godini. Za realizaciju zdravstvene zaštite životinja od posebnog interesa za Kanton Vlada je u Budžetu za 2017. godinu planirala 335.000,00 KM.

Ovaj iznos  utrošit će se za participaciju preventivnih vakcinacija životinja (vakcinacija protiv bedrenice i vakcinacija protiv svinjske kuge), naknadu za eutanazirane životinje, opremanje laboratorija i održavanje dostignutih standarda u JU „Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona“ Tuzla,za troškove provođenja mjera zdravstvene zaštite životinja po naređenju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona i mjera veterinarskog javnog zdravstva, kao i za troškove eutanazije u 2017. godini.

aktuelno.ba / Vlada TK

Komentari

Komentara