Vlada razmatrala upis kandidata na Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli

Rental Travel

Na današnjoj redovnoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona razmatrala je problematiku i iskazano nezadovoljstvo velikog broja kandidata koji nisu položili prijemni ispit na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Reha Centar

S tim u vezi Vlada je donijela Zaključak kojim je zadužila Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta da u saradnji sa Univerzitetom u Tuzli i Medicinskim fakultetom sagledaju mogućnosti da se prijemni ispit na drugom upisnom roku na Medicinskom fakultetu organizira na način da se uvaže određene primjedbe maturanata koji su polagali prijemni ispit na prvom upisnom roku, odnosno da preporučena literatura (informatori) za prijemni ispit bude unaprijed objavljena i dostupna svim kandidatima.

Odjeljenje za informisanje

aktuelno.ba

Komentari

Komentara