Vlada otvorila socijalni dijalog sa sindikatima

Rental Travel

Današnjim sastankom i razgovorom o stanju u Budžetu Tuzlanskog kantona, kao i smjernicama za pripremu predstojećeg rebalansa Budžeta, Vlada Tuzlanskog kantona započela je socijalni dijalog i otvorila razgovore sa predstavnicima sindikata zaposlenih u oblastima obrazovanja, pravosuđa, uprave i policije.

Reha Centar

Kako bi se spriječilo stvaranje deficita u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2015. godinu, te fiskalna godina završila sa uravnoteženim budžetom, Vlada je predstavnicima sindikata predložila četiri modela kojima se predviđa umanjenje primanja uposlenika koji platu primaju iz Budžeta TK.

Na kraju sastanka dogovoreno je da se do 23.10.2015. godina Savez samostalinih sindikata Tuzlanskog kantona izjasni po pitanju inicijative koju je danas predložila radna grupa Vlade, a koja se tiče odricanja prava na isplatu regresa za 2015. godinu.

Dogovoreno je i da se razgovori o Budžetu za 2016. godinu intenziviraju tokom novembra i decembra tekuće godine, a od predstavnika sindikata se očekuje da dođu sa konkretnim stavovima po pitanju prijedloga koje je danas izložila Vlada, ili eventualno sa novim prijedlozima.

Osim prethodnog, radna grupa Vlade Tuzlanskog kantona i predstavnici sindikata složili su se da je u narednom periodu potrebno i otvoriti posebne pregovore o potpisivanju kolektivnih ugovora, obzirom da, važenje dosadašnjih ugovora uskoro prestaje u skladu sa odredbama novog Zakona o radu.

aktuelno.ba

 

 

 

Komentari

Komentara