Vlada nije i neće biti prepreka radu i razvoju Rudnika Kreka

Spread the love
Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona nikada nije bila i neće biti prepreka radu i razvoju Rudnika „Kreka“, jer Kreka je okosnica cijelog elektroenergetskog sektora Bosne i Hercegovine“ istakao je premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić tokom današnjeg sastanka sa direktorom Rudnika „Kreka“ Osmanom Blekovićem i izvršnim direktorom za proizvodnju i održavanje u Rudnicima „Kreka“ Salihom Delićem.

Reha Centar

Tokom radne posjete Rudnicima „Kreka“ razgovarano je o realizaciji potpisanog Protokola o načinu izmirenja obaveza po osnovu obračunatih, a neuplaćenih koncesionih naknada. Dugovanja Rudnika „Kreka“ prema Tuzlanskom kantonu po ovom osnovu zaključno sa 31. decembrom 2014. godine iznose 9.720.098 KM. Protokolom je predviđeno da se pomenuto dugovanje izmiri u narednih pet godina, a prema važećim propisima 80% ovog dugovanja pripada općinama gdje rudnik vrši eksploataciju uglja, a 20% Kantonu.

Tokom sastanka također je akcentirano da Rudnici „Kreka“ nemaju alternativu, te da Elektroprivreda BIH, u čijem se koncernu nalazi i zavisno društvo Rudnici „Kreka“, mora snažnije podržati i investirati u ovo privredno društvo kako bi se povećala njegova proizvodnja, a samim tim i popravilo njegovo poslovanje.

S tim u vezi premijer Gutić i savjetnik premijera Miralem Nuhanović izrazili su rudarima „Kreke“ podršku u daljem radu i razvoju Rudnika.

Odjeljenje za informisanje Vlade TK

Komentari

Komentara