Vlada FBiH o GIKIL-u: Uskladiti poslovanje sa zakonima BiH

Spread the love
Menprom

Povodom današnjeg okupljanja radnika GIKIL-a ispred zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, informišemo javnost da je kompanija GIKIL u većinskom privatnom vlasništvu, te da je Vlada Tuzlanskog kantona manjinski vlasnik.

Reha Centar

Prema tome, Vlada FBiH nema nikakve ingerencije nad ovom kompanijom.

Federalni organi uprave, kao što su Federalna uprava za inspekcijske poslove, Agencija za vodno područje rijeke Save i Federalno ministarstvo okoliša i turizma dužni su da postupaju u skladu sa zakonima i propisima Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine.

Vlada FBiH ni na koji način ne može i neće naložiti nadležnim organima da postupaju suprotno zakonu.

Stoga, Vlada FBiH poziva vlasnike i upravu GIKIL-a da usklade svoje poslovanje sa zakonima Bosne i Hercegovine.

aktuelno.ba / Vlada F BiH

Komentari

Komentara