Vijećnici GV Grada Tuzla o radu javnih preduzeća i ustanova

Menprom

Nakon godišnjih odmora vijećnici Gradskog vijeća Grada Tuzla održali su svoju dvanaestu redovnu sjednicu na kojoj je pored ustaljenih problema javnog prevoza putnika, bezbjednosti saobraćaja bilo i puno rasprave o radu javnih preduzeća i institucija čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla.

Reha Centar

Nove stimulativne mjere za poljoprivredne proizvođače i fizička lica koja žele uzeti u zakup gradsko zemljište a s ciljem uzgoja nekih od poljoprivrednih kultura, može se nazvati novinom.

GRADSKO VIJEĆE

Pored pomenutih pitanja vijećnici su još razmatrali i usvojili Regulacioni plan stambeno poslovne zone Zlokovac , informaciju o stanju zaštite od požara u Gradu Tuzli, te informaciju o Nacrtu Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i porodica sa djecom.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara