Većina radnih mjesta izgubljenih tokom pandemije pripadalo je ženama

Spread the love
Rental Travel

 Oko 60 posto radnih mjesta u Federaciji Bosne i Hercegovine i 70 posto radnih mjesta u Republici Srpskoj koja su izgubljena tokom pandemije pripadalo je ženama, pokazalo je istraživanje o temi “Budžet u vrijeme pandemije: da li doprinosi unapređenju rodne ravnopravnosti ili predstavlja prepreku?”.

Reha Centar

Istraživanje je proveo  UN Women ured u Bosni i Hercegovini, uz finansijsku podršku Švedske, u okviru regionalnog projekta o rodno odgovornom budžetiranju.

Izvještaj sadrži analizu mjera koje su entitetske vlade, kao nadležni akteri za upravljanje ekonomskom i zdravstvenom krizom, donijele kako bi ublažile posljedice krize izazvane pandemijom Covid-19.

Cilj je bio analizirati da li su pri donošenju mjera uzete u obzir potrebe i prioriteti i žena i muškaraca s obzirom na njihove različite uloge u ekonomiji, porodici i društvu.

Gubitak radnih mjesta koja zauzimaju žene dodatno je produbio rodne nejednakosti koje su postojale i prije krize budući da žene, koje u Bosni i Hercegovini čine 51,02 posto stanovništva, imaju znatno manji udio u radnoj snazi nego muškarci te iznadprosječnu stopu nezaposlenosti.

– Nažalost, napori vlada na ublažavanju posljedica pandemije nisu uzeli u obzir različite potrebe i poslove žena i muškaraca u društvu. Poduzete mjere su produbile postojeće rodne nejednakosti u BiH, kao i susjednim zemljama – kazao je predstavnik UN Women u BiH David Saunders, dodajući da su vlasti prepoznale neke od nedostataka.

Izvještaj pokazuje da je Covid-19 kriza neproporcionalno utjecala na žene i kada je u pitanju zapošljavanje, a rodne nejednakosti koje su postojale prije krize su produbljene.

– Ohrabrujem vlade na svim nivoima da iskoriste ovu priliku da osiguraju da sve njihove mjere i politike djeluju u smislu unapređivanja rodne ravnopravnosti. Zato što svi znamo da su rodno ravnopravna društva prosperitetnija – kazala je ambasadorica Švedske u BiH Johanna Strömquist.

Ustanovljeno je da je primarni cilj uvedenih mjera bio osiguravanje kontinuiteta poslovanja i sprečavanje daljeg povećanja nezaposlenosti.

Subvencije u Federaciji BiH su u mnogo većoj mjeri, 60 posto, bile usmjerene na očuvanje radnih mjesta na kojima su zaposleni muškarci, u odnosu na radna mjesta koja zauzimaju žene (40 posto).

Podaci, pak, pokazuju da je više žena (60 posto) nego muškaraca (40 posto) izgubilo posao tokom krize izazvane pandemijom.

Sektorska analiza subvencija za poljoprivredu u Republici Srpskoj pokazala je da su dostupnu podršku u vidu povećanih sredstava za poljoprivredu u 2020. godini, koja su bila dijelom odgovora na krizu, u mnogo većoj mjeri koristili muškarci, saopćio je UN Women u BiH.

Komentari

Komentara