Veća transparentnosti u radu javnih ustanova i javnih preduzeća

Spread the love
Rental Travel

Na inicijativu Mirnesa Ajanovića, predsjednika Kluba vijećnika BOSS-a u Gradskom vijeću Tuzla, na posljednjoj sjednici Kolegija Gradskog vijeća usvojena je odluka da se izvrši još veća transparentnost u radu javnih ustanova i javnih preduzeća, kao i adekvatan nadzor i vršenje kontrole funkcije upravljanja i rukovođenja javnom imovinom.

Reha Centar

Kolegij Gradskog vijeća Tuzla zadužio je Službu za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti da do naredne sjednice Kolegija izvrši analizu Zakona o ustanovama, Zakona o javnim preduzećima, Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima i druge propise koji uređuju oblast upravljanja i rukovođenjima javnim preduzećima i javnim ustanovama.

Na osnovu navedene legislative, Gradsko vijeće Tuzla će usvojiti propis-odluku o načinu izbora, nadzora i načinu vršenja kontrole vršenja funkcije menadžmenta i drugih odgovornih lica u javnim ustanovama i preduzećima, kako bi se adekvatno spriječila bilo kakva zloupotreba ili oštećenje javne imovine, ali i vršila kontrola nad načinom upošljavanja u javnim ustanovama i preduzećima, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

 

20.2.2015.                                                                                Muamer Dedić, Press BOSS-a

AKTUELNO.BA

 

 

Komentari

Komentara