Vanredni sastanak posvećen problemima gradskog i prigradskog saobraćaja na području grada Tuzla

Rental Travel

Kolegij Gradskog vijeća Grada Tuzla je 7.8.2015. godine u 14:30 sati održao vanredni sastanak posvećen problemima funkcionisanja gradskog i prigradskog saobraćaja na području grada Tuzla.

Reha Centar

Kolegij Gradskog vijeća Grada Tuzla očekuje od Gradskog i prigradskog saobraćaja DD Tuzla da postupi po Rješenju Službe za inspekcijske poslove Grada Tuzla – Komunalna inspekcija broj: 08-23-5297/15-HZ od 30.7.2015. godine i stavi van snage novi cjenovnik gradskih, mjesečnih i polumjesečnih karata, te da postupi u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima Tuzlanskog kantona.

Od Gradskog i prigradskog saobraćaja DD Tuzla se takođe očekuje da odmah pristupe realizaciji zaključaka sa sastanka predstavnika izvršne vlasti Grada Tuzla i predstavnika Gradskog i prigradskog saobraćaja DD Tuzla koji je održan dana 4.8.2015. godine.

Naredna sjednica Kolegija Gradskog vijeća Grada Tuzla će se održati odmah po dobijanju izjašnjenja Gradskog i prigradskog saobraćaja DD Tuzla, koje se očekuje, prema tvrdnji predstavnika Gradskog i prigradskog saobraćaja DD Tuzla, najkasnije u ponedjeljak 10.8.2015. godine.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara