Vanredni Kongres Stranke za BiH 31. maja

Menprom

Predsjedništvo Stranke za Bosnu i Hercegovinu je na sinoć održanoj

Reha Centar

32. sjednici donijelo Odluku o sazivanju Vanrednog kongresa Stranke za  Bosnu i Hercegovinu za 31. maj ove godine.

Na Kongresu će biti usvojeni izborni dokumenti i Platforma za Opće izbore 2014. godine.

Na ovom Kongresu Stranka za Bosnu i Hercegovinu će također ponuditi i rješenja za teško ekonomsko- socijalno stanje u bosanskohercegovačkom društvu.

Delegati Kongresa S BiH će birati predsjednika Stranke za Bosnu i Hercegovinu na period do održavanja Redovnog kongresa u septembru 2015.godine u skladu sa Statutom Stranke za Bosnu i Hercegovinu.

Predsjedništvo S BiH je donijelo  i Odluku o osnivanju Političko – edukacijskog centra S BIH.

Stranka za Bosnu i Hercegovinu će imati svoje kandidate za sve nivoe vlasti na Općim izborima 2014. godine

Press služba S BiH – AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara

Posted In: