Utvrđeni uslovi, kriteriji i postupak za raspodjelu sredstava za tjelesnu kulturu i sport za 2015. godinu

Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Tjelesna kultura i sport za 2015. godinu. Ova sredstva raspoređivat će se u skladu sa kriterijima koje donosi Vlada Kantona, po postupku javnog oglašavanja, izuzev dijela sredstava namijenjenih za redovno finansiranje Sportskog saveza Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

Kriteriji za sufinansiranje i ostvarivanje javnog interesa Tuzlanskog kantona u oblasti tjelesne kulture i sporta su instrument i temelj koji će na području Tuzlanskog kantona unijeti potrebnu sigurnost, kontinuitet u radu, te omogućiti stvaranje uslova za osnovno-temeljno funkcionisanje sporta i sportskih udruženja i biti stimulans i motiv za one koji u sportu budu mogli postići više i bolje.

Sufinansiranje i ostvarivanje javnog interesa Tuzlanskog kantona u oblasti tjelesne kulture i sporta odnosi se na cjelokupni sistem sporta Tuzlanskog kantona, a programi/projekti koji će se sufinansirati odnose se na vrhunski sport, kvalitetni sport, sport za lica sa invaliditetom, tjelesne aktivnosti i sportske igre koje se organizuju u cilju unapređivanja zdravlja djece i omladine,  finansiranje nabavke neophodnih sportskih rekvizita, sportske opreme za razvoj školskog sporta i pripremu školskih ekipa za nastup na sportskim takmičenjima školske i studentske omladine Tuzlanskog kantona, sportski odgoj i obrazovanje, zdravstvenu zaštitu sportista, pružanje usluga korištenja sportskih objekata na ime trenažnog procesa u oblasti sporta, sportske manifestacije od kantonalnog značaja.

Osim za sufinansiranje navedenih programa/projekata dio sredstava će se, u skladu sa mogućnostima, izdvojiti i za finansiranje rada Savjeta za sport Vlade Tuzlanskog kantona, redovno finansiranje Sportskog saveza Tuzlanskog kantona kao i za dodjelu jednogodišnjih stipendija i nagrada za ostvarene rezultate vrhunskih, kvalitetnih i perspektivnih sportista.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara