Utvrđeni kriteriji za sufinansiranje troškova prijevoza učenika

Spread the love
Rental Travel

Vlada je danas donijela i Odluku o utvrđivanju kriterija za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za period februar – mart školske 2016/2017. godine.

Reha Centar

Ovom odlukom odobreno je sufinansiranje troškova linijskog i vanlinijskog prijevoza učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona za period februar – mart školske 2016/17. godine u iznosu od 50% mjesečne karte u linijskom prijevozu, odnosno 50% iznosa utvrđenog pismenim ugovorom između prijevoznika i korisnika usluga prijevoza u vanlinijskom prijevozu, za učenike koji stanuju na udaljenosti većoj od četiri kilometra od najbliže škole, a nisu obuhvaćeni subvencijama po drugim propisima i općim aktima, kao i učenike sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona na udaljenosti većoj od četiri kilometra od najbliže škole, koju pohađaju, kao najbližu, osnovnu školu na području drugog kantona.

aktuelno.ba – Press Vlade

Komentari

Komentara