Utvrđen prijedlog Zakona o bibliotečkoj djelatnosti

Spread the love
Menprom

Vlada je danas utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bibliotečkoj djelatnosti. Razlog donošenja Zakona je potreba popune pravnih praznina, preciziranja pojedinih odredbi Zakona, kao i nesmetanog funkcionisanja odgojno – obrazovnog procesa u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja, a koji se odnosi na rad školskih biblioteka.

Reha Centar

Press Vlade TK – aktuelno.ba

Komentari

Komentara