Utvrđen plan novčanih tokova u prva tri mjeseca 2016. godine

Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku Ministarstva finansija o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za prvi kvartal 2016. godine.

Reha Centar

Vlada donijela je Zaključak o izmjeni Zaključka Vlade Tuzlanskog kantona od 28.7.2015. godine u cilju rješavanja problema koncesija u rudnicima „Đurđevik“ i „Kreka“.

VLADA GUTIĆA

Vlada TK donijela je Odluku o određivanju punomoćnika državnog kapitala koji u ime osnivača vrše funkciju Skupštine Radio – televizije Tuzlanskog kantona i to Mensur Begić, predsjednik i članovi Eldina Čustović i Jasmin Bajrić.

Vlada je također dala prethodnu saglasnost Skupštini Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog dobora Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona, na period najduže 90 dana, u sastavu Edis Kavgić predsjednik i članovi Omer Ročević i Fertik Glibanović.

aktuelno.ba

 

 

 

Komentari

Komentara