Usvojena Informacija o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja

Spread the love
Rental Travel

Vlada je danas prihvatila Informaciju o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u školskoj 2016/2017. godini. U Informaciji se između ostalog navodi da je u školskoj/pedagoškoj 2016/2017. godini na području Tuzlanskog kantona radi 136 ustanova za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i to: 9 javnih i 6 privatnih predškolskih ustanova, 88 javnih i 1 privatna osnovna škola i 32 javne i 1 privatna srednja škola, koje pohađa ukupno 58.114 djece/učenika. U pedagoškoj 2016/2017. godini došlo je do povećanja obuhvata djece predškolskim odgojem i obrazovanjem u odnosu na prethodnu pedagošku godinu, i to za 537 djece.

Reha Centar

S druge strane, konstantno se iz godine u godinu smanjuje broj učenika koji pohađaju osnovno obrazovanje. Broj učenika u školskoj 2016/2017. godini manji je za 531 učenika u odnosu na prethodnu školsku godinu. Podaci za srednje obrazovanje i odgoj pokazuju da je školskoj 2016/2017. godini došlo i do pada broja učenika koji pohađaju srednje obrazovanje u odnosu na prethodnu školsku godinu, i to za 1.157 učenika.

Analizirajući stanje u svakoj od ovih oblasti, došlo se do zaključaka da je neophodno nastaviti sa realizacijom Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja pred polazak u osnovnu školu u svim predškolskim ustanovama, posebno u općinama Čelić, Kalesija, Sapna i Teočak, koje nemaju javnih predškolskih ustanova što predstavlja ograničavajući faktor za obuhvat većeg broja djece predškolskim obrazovanjem. Također, potrebno je raditi i na stvaranju preduslova, kao i rada sa roditeljima kako bi se povećala svijest o potrebi i značaju predškolskog odgoja i obrazovanja i samim tim povećao obuhvat djece redovnim predškolskim odgojem i obrazovanjem.

Da bi se zadovoljili osnovni pedagoški uslovi funkcionisanja i rada redovnih osnovnih škola u skladu sa Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj obrazovanje, koji se odnose na poštivanje minimalnog broja odjeljenja u školi i minimalnog broja učenika u odjeljenju potrebno je raditi na racionalizaciji mreže osnovnih škola na području Kantona. Potrebno je i dalje raditi na pružanju podrške školama u implementaciji inkluzivnog obrazovanja jer podrška za rad sa djecom sa posebnim potrebama zahtjeva angažovanje stručnih osoba.

Potrebno je u narednom periodu nastaviti sa izgradnjom započetih školskih objekata, posebno područnih škola, kao i sala za tjelesni odgoj. Školski objekti osnovnih škola su uglavnom starije gradnje, pa i vanjska stolarija, krovovi i fasade zahtijevaju rekonstrukciju. Kod ovih aktivnosti trebalo ići na projekte utopljavanja objekata za postizanje ekonomske učinkovitosti. Školski namještaj je u proteklom periodu značajno obnavljan, međutim još uvijek ima potrebe za obnavljanjem jednog dijela školskog namještaja, a pogotovo njegovog prilagođavanja dobu i uzrastu djece u devetogodišnjem osnovnom odgoju i obrazovanju.

Također, i kod objekata srednjih škola, koji su uglavnom starije gradnje, sistemi centralnog grijanja, stolarija, krovovi i fasade zahtijevaju rekonstrukciju. Nedostatak sala za tjelesni odgoj u srednjim školama bitno utiče na realizaciju nastavnog predmeta tjelesni i zdravstveni odgoj, te je  potrebno i u narednom periodu, u skladu sa prioritetima, nastaviti sa izgradnjom započetih sala za tjelesni odgoj.

aktuelno.ba / VladaTK

Komentari

Komentara