Usvojena Informacija o stanju turističko-ugostiteljske djelatnosti na TK

Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila danas Informaciju o stanju turističko-ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2014. godini. Kako se navodi u Informaciji, razvoj turizma na području Tuzlanskog kantona u proteklom periodu odvijao se uglavnom stihijski, bez jasnih vizija i dugoročne strategije razvoja koja bi omogućila da se istraži stanje i struktura postojećih kapaciteta, kao i da se osmisli i planira razvoj svih oblika turizma sa akcentom na specifične oblike za koje postoje komparativne prednosti. Tek u zadnje vrijeme se, na lokalnom nivou, pojavljuju težnje da se ova oblast dugoročnije planira i da se njen razvoj usmjerava u odgovarajućim pravcima.

Reha Centar

Razvoj turističke djelatnosti u Tuzlanskom kantonu karakteriše slaba povezanost i koordiniranost aktivnosti koje provode pojedini učesnici u turizmu na jednom prostoru, kao i ne povezanost na višim nivoima. Jedinice lokalne samouprave, kantonalni organi uprave, privatni preduzetnici, kantonalna turistička zajednica nemaju uspostavljenu koordinaciju aktivnosti, a institucije kulture, javna preduzeća i udruženja veoma teško uspostavljaju suradnju u definisanju odgovarajućeg turističkog proizvoda, odnosno cjelovitije i sadržajnije turističke ponude. Ovakav vid ne saradnje učesnika u turističkom razvoju za posljedicu ima nepostojanje prihvatljive, atraktivne turističke ponude, odnosno konkurentnih turističkih proizvoda bez obzira što Tuzlanski kanton posjeduje veoma vrijedne turističke potencijale. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja poduzima aktivnosti na donošenju novog Zakona o turističkim zajednicama kojim se pokušava uspostaviti sasvim nova organizacija koja bi svojim aktivnim djelovanjem u budućnosti otklonila ili značajno ublažila sve anomalije sa kojima se susreće turistička djelatnost.

Između ostalog, pažnju je potrebno usmjeriti na razvoj selektivnih oblika turizma na području Tuzlanskog kantona za koje postoje realne osnove i za kojima postoji tražnja na turističkom tržištu. Imajući u vidu resursnu osnovu na području našeg kantona je moguće razvijati planinski, zdravstveni, kulturni i seoski turizam. Da bi se realizovao barem dio aktivnosti navedenih u Informaciji, a time i ostvarili značajniji ekonomski pomaci u ovoj oblasti, neophodno je, na kantonalnom nivou razviti određeni stepen finansijskih podsticaja za preduzetništvo u turizmu, te nastojati uspostaviti sistem koordinacije sa drugim nivoima vlasti vezano za podsticaje u turizmu i druge vidove finansijske potpore subjektima u turizmu, a sve s ciljem maksimalizacije međusobne zavisnosti između finansijskih sredstava, učinkovitosti preduzetničke infrastrukture, potreba preduzetništva i turističkog razvoja, navodi se u danas usvojenoj Informaciji.

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara